http://nagroda-joteyka.be/pl/

Nagroda dla Wybitnej Polki w Belgii – Joteyka! Konkurs imienia Józefiny Joteyko.

Celem konkursu jest ukazanie pozytywnego wizerunku Polek w Belgii, promocja kobiet oraz prezentacja osiągnięć Polek w dziedzinie nauki, kultury i działalności społecznej. Konkurs ten ma również za zadanie integrację Polonii poprzez konstruowanie platformy organizacji i stowarzyszeń oraz upowszechnianie wiedzy o udziale Polek w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym w dawnej i współczesnej Europie.

Statuetka zostanie przyznawana jednej Polce mieszkającej na terenie Królestwa Belgii, która odniosła znaczące sukcesy w dziedzinie nauki, kultury lub działalności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz kobiet i ich równouprawnienia w społeczeństwie.