Wspomnienie ukochanych zmarłych z naszych rodzin

Dzisiejszego dnia, ostatniego dnia przed feriami jesiennymi, zarówno młodsze, jaki i starsze dzieci z Polskiej Szkoły “Mała Daskalia”, wspominały swoich bliskich zmarłych. Dzieci otoczyły modlitwą tych, którzy już odeszli od nas, a którzy żyją w nas.

Dzieci, wypisywały imiona swoich najbliższych na gwiazdach, które zostały powieszone na tablicy wśród zmarłych Belgów, zmarłych z rodzin uczniów Szkoły Ter Bank w Leuven, w której to Polska Szkoła “Mała Daskalia” ma swoją siedzibę od kwietnia 2017 roku.