UROCZYSTE ŚLUBOWANIE I PASOWANIE

Dnia 25 listopada 2017 (sobota) w budynku Szkoły Ter Bank miało miejsce pierwsze w historii  Polskiego Przedszkola i Szkoły w Leuven „Mała Daskalia” UROCZYSTE ŚLUBOWANIE I PASOWANIE  przedszkolaków, dzieci z zerówki i pierwszoklasistów. Udział w tak zacnej uroczystości wzięły dzieci zarówno z grup środowych jak i sobotnich.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00 przywitaniem przez Panią Katarzynę Radomską (prezesa Stowarzyszenia Daskalia vzw i koordynatorkę przedszkola) oraz Panią Ewelinę Konings (sekretarza generalnego Daskalii vzw i koordynatorkę szkoły) wszystkich zebranych gości: dzieci, rodziców, nauczycieli oraz  Pani konsul RP w Belgii Agnieszki Paciorek i Pani prezes Macierzy Szkolnej w Belgii – Barbary Wojdy.

Następnie dzieci zaprezentowały krótki występ artystyczny, który został nagrodzony gromkimi brawami.

Nie obyło się oczywiście bez śpiewów oraz nieśmiałych pląsów. Wśród piosenek można było usłyszeć dobrze znane wszystkim teksty „Stary niedźwiedź mocno śpi”, „Ćwierkają wróbelki” czy też „Na raz na dwa” Majki Jeżowskiej. Swoje umiejętności muzyczne zaprezentował Jonathan Konings, uczeń klasy IV, który umilał czas zebranym gościom, grając na pianinie.

Zerówka Małej Daskalii:

Ze względu na ogromną wagę tej uroczystości każdy pasowany uczeń/przedszkolak wyglądał dostojnie. Oprócz stroju galowego nasi podopieczni ubrani byli  w czapkę – biret  własnoręcznie wykonany przez Panie nauczycielki oraz czarne muszki, które ozdabiały szyję każdego chłopca. Przed pasowaniem na ucznia/przedszkolaka, dzieci musiały złożyć ślubowanie, które brzmiało:

Ślubujemy:

– być dobrym uczniem polskiej szkoły i dbać o dobre jej imię,

– swym zachwaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom,

– byc koleżeńskim i pomocnym w potrzebie,

– nie zapominać o czarodziejskich słowach:

proszę, dziękuję, przepraszam,

– uczyć się, jak kochać Polskę.

Pierwszoklasiści Małej Daskalii:

Każde pasowane dziecko otrzymało skromny upominek w formie kredek i kolorowego dyplomu.

Zarówno całe przedstawienie, jak i dekoracje, zostały przygotowane przez Panią Elwirę Mytkowską, Ewelinę Konings, Agnieszkę Peters i Annę Walas. Nie można jednak zapomnieć o pozostałych Paniach nauczycielkach, które pomagały nie tylko dobrymi radami ale i czynami. Ogromne podziękowania należą się Radzie Rodziców i samym Rodzicom, którzy z wielkim zapałem i zaangażowaniem pomagali w dekorowaniu sali, ale nie tylko. To z ich inicjatywy tego dnia zaistniała kawiarenka, w której nie tylko nasi podopieczni, ale wszyscy mogliśmy poczęstować się słodkościami, owocami, napić się kawy czy herbaty.

DZIĘKUJEMY ZA WKŁAD I ZAANGAŻOWANIE