Uczestnicy projektu- szkoła z Grodna

Nie wszystkie szkoły polonijne posiadają taki sam komfort pracy w środowiskach, w jakich funkcjonują…

 Na Białorusi istnieją dwie szkoły systemowe,  szkoły z polskim językiem nauczania – w Grodnie i w Wołkowysku. Oprócz tego działają tam również szkoły społeczne. Filmik otrzymaliśmy od Polskiej Szkoły Społecznej im Św. Jana Pawła II w Grodnie.

Uczestnicy projektu- szkoła z Grodna:

Niestety, grodzieńskie władze próbują bardzo zmarginalizować mieszkających tam Polaków. 
 

*** Polska Szkoła w Leuven MAŁA DASKALIA – informacje | zapisy | kontakt ***