Szkolenie nauczycieli on-line :)

Dzięki uprzejmości Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii nauczyciele z naszej szkoły biorą udział w 2-dniowym szkoleniu on-line dotyczącym zastosowania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) na lekcjach w szkole polonijnej.

Kurs prowadzi szkoleniowiec Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska- pani Justyna Bereza z Nowego Jorku.