Śpiewamy hymn dla NIEPODLEGŁEJ

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven śpiewa dla Polski w dniu jej wielkiego jubileuszu!!

Wraz ze wszystkimi szkołami polonijnymi biliśmy rekord dla naszej ojczyzny, bo Niepodległa jest dla WSZYSTKICH!!

10 listopada 2018, godz. 12.00