Rada Naukowa na lekcjach w szkole. Klasa II. Co to jest rentgen…

 

Miesiąc czerwiec rozpoczęliśmy od tematów naukowych. Obydwie grupy klasy II poznały sylwetkę Marii Skłodowskiej-Curie, a grupa sobotnia gościła (już po raz drugi) panią dr Sabinę Elen. Pani Sabina jest naukowcem- fizyczką, pracuje na co dzień z kliszami rentgenowskimi i rentgenem, a to zagadnienie świetnie wpisało się w naszą opowieść o Marii Skłodowskiej. Pani Sabina poprowadziła część lekcji o naszej Noblistce, a później wyjaśniała uczniom zagadnienie fluorescencji i radioaktywności. Opowiedziała, do czego w dzisiejszych czasach wykorzystywany jest rentgen, co to jest promieniowanie X, jak wygląda wywoływanie klisz rentgenowskich (mogliśmy się przyjrzeć dokładnie kilku kliszom i kasetce), skąd na zdjęciach biorą się pola białe i czarne, jaką rolę w tym procesie pełni polon i rad- pierwiastki odkryte przez Skłodowską.

Dzieci wysłuchały z ogromnym zainteresowaniem wykładu pani Sabiny. Dziękujemy ślicznie!!!! W tym roku widzimy się chyba już ostatni raz, ale na pewno spotkamy się ponownie w klasie 3, 4 i nawet 5 na lekcjach fizyki.

W drugiej części zajęć czytaliśmy życiorys naszej dwukrotnej Noblistki, uzupełnialiśmy ćwiczenia, krzyżówki i oglądaliśmy ciekawe fragmenty filmu o życiu, pracy i odkryciach słynnej Polki.