Rada Naukowa- członkowie, statut

Rada Naukowa

Prof. Ryszard Szmydki – historia, wiedza o Polsce, historia sztuki

Dr Bartłomiej Pawlak- fizyka

Dr Ewa Sugajska- chemia

Dr Sabina Elen- fizyka

Dr Piotr Zabrocki -biotechnologia

Dr Monika Foryś – matematyka

Dr Wojciech Grzegorczyk – fizyka

Dr Lidia Wach – biochemia

Dr Izabela Kuźma-Filipek- chemia

 

Statut Rady Naukowej: