Rada Naukowa- członkowie, statut

Rada Naukowa

Prof. Iwona Włodarska – biologia

Dr hab. Ryszard Szmydki – historia, wiedza o Polsce, historia sztuki

Dr hab. Mirosław Michalik – logopedia, neurolingwistyka

Dr Bartłomiej Pawlak- fizyka

Dr Ewa Sugajska- chemia

Dr Sabina Elen- fizyka

Dr Piotr Zabrocki -biotechnologia

Dr Monika Foryś – matematyka

Dr Wojciech Grzegorczyk – fizyka

Dr Lidia Wach – biochemia

Dr Izabela Kuźma Filipek- chemia

Dr Agnieszka Woźniak – medycyna

Dr Agata Gawąd – biotechnologia

Dr Anna Skrzypek-Claassens – politologia, historia

 

Statut Rady Naukowej: