Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w
ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego: Wsparcie społecznych szkół polonijnych w Europie Zachodniej w latach
2022 i 2023
Kwota dotacji:
28 375,00 PLN brutto w 2022r.
28 375,00 PLN brutto w 2023r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 549 101,76 PLN
Zadanie publiczne Wsparcie społecznych szkół polonijnych w Europie Zachodniej w latach 2022 i
2023 polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń,
wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

 

POLSKA SZKOŁA im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W LEUVEN przy Stowarzyszeniu DASKALIA
DZIAŁA OD 2013 ROKU
DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU DYPLOMOWANEJ I DOŚWIADCZONEJ KADRY PEDAGOGICZNEJ ORAZ RODZICÓW.

to największy projekt
Centrum Kultury i Języka Polskiego-DASKALIA.

UWAGA: PRACUJEMY W SOBOTY 20 MAJA I 24 CZERWCA!

 

 • to pierwsza i największa polska szkoła w Leuven
 • to największy projekt Centrum Kultury i Języka Polskiego DASKALIA
 • działa nieprzerwanie i z dużym sukcesem od 2013 r. w Leuven
 • to szkoła społeczna działająca we współpracy z zaangażowanymi rodzicami
 • to uczniowie przedszkolni i szkolni 
 • to dyplomowana i doświadczona kadra pedagogiczna
 • to zaangażowani partnerzy i sponsorzy
 • to partner Polskiej Biblioteki w Belgii BIBLIOTEKA-PL.be

ZAPISY  | przedszkole  |  szkoła  |  katecheza  |  biblioteka |  członkostwo i opłaty  |  PRZYBORY SZKOLNE  | historia szkoły


 

PRZEDSZKOLE Polskie

 

 

KLASA PRZEDSZKOLNA

 

 

 

– grupa 2,5-3-latków

– grupa 4-latków

 – zajęcia z zakresu dziecięcej literatury

– zajęcia plastyczne 

– zajęcia ruchowe i rytmiczne

– komunikacja społeczna

KLASA ZEROWA

tzw. zerówka

 

klasa dla 5-6-latków

 

– rok przygotowujący do edukacji szkolnej

– edukacja polonistyczna

– komunikacja społeczna

– muzyczna i ruchowa/rytmiczna

– edukacja plastyczna

 

Blog przedszkola

Blog zerówki 

Więcej informacji: przedszkole@daskalia.eu

Kontakt: Katarzyna Radomska 0486 23 14 32 kontakt@daskalia.eu, szkola@daskalia.eu 

Zapisy

Grono pedagogiczne Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Stowarzyszeniu Daskalia

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • uczniowie od 6 do (18) roku życia
 • zajęcia od 14.00 do 18.00: j.polski i komunikacja społeczna, historia Polski z elementami geografii
 • nauczanie z podręczników polskich zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • ponad 33 spotkania (4godziny/tydzień) w roku szkolnym (do wyboru: środa lub sobota),
 • dogodnie położony budynek szkolny w Ter Bank Heverlee z wielkim i pięknym placem zabaw i ogrodem!
 • dyplomowana kadra pedagogiczna,
 • nauka poprzez pozytywne motywowanie oraz indywidualne podejście do każdego ucznia ,
 • sprawdzone metody dydaktyczne oraz projekty polonijne we współpracy z Polonią na całym świecie,
 • przyjazna atmosfera oraz zaangażowanie przy projektach,
 • dobrze zaopatrzona szkolna biblioteka. 

PLAN ZAJĘĆ W SZKOLE

Plan zajęć w środę: 14.00 – 18.00

Plan zajęć w sobotę: 10.00 – 14.00


LEKCJE RELIGII (zajęcia dodatkowe)


WAŻNE STRONY, TELEFONY I E-MAILE

Blog szkoły
Więcej informacji: szkola@daskalia.eu

Kontakt:  (przedszkole, szkoła)
Katarzyna Radomska , szkola@daskalia.eu
kontakt@daskalia.eu

Zapisy on-line (do przedszkola, szkoły, tylko na zajęcia dodatkowe)


Bardzo prosimy o punktualne przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci.
Dzieci czekają wraz z nauczycielami na z placu zabaw naszej szkoły.

We wrześniu przyjmujemy zapisy na zajęcia dodatkowe, które odbędą się regularnie od października br.


ZAPISY

Aby zapisać dziecko do polskiego przedszkola czy szkoły należy skontaktować się z następującymi osobami albo wypełnić formularz elektroniczny

Elwira Mytkowska, 0484957314 , szkola@daskalia.eu 

Katarzyna Radomska sekretarz Zarządu Daskalii 0 0486 231 432 kontakt@daskalia.eu

elektroniczny formularz zgłoszeniowy:
– zapisy do przedszkola
– zapisy do szkoły
– zapisy tylko na religię


Wyślij wypełniony formularz zgłoszeniowy

Prosimy o wypełnienie osobnego formularza dla każdego dziecka!

Wybierz oddział (Leuven/Liege)
LeuvenLiege

Jakimi zajęciami dodatkowymi są Państwo zainteresowani dla dziecka?
żadnereligiaangielskifrancuskiniderlandzkichórszkoła muzycznazajęcia teatralne

!!! DANE DO ATESTU FISKALNEGO !!!


 

OPŁATY ROCZNE dla członków stowarzyszenia DASKALIA

Kim jest członek DASKALIA VZW? 
Członkiem DASKALIA VZW jest rodzina, która tworzy zarówno formalnie jak i aktywnie społeczność naszego stowarzyszenia. Poprzez przynależność formalną rozumie się uiszczenie składki członkowskiej w wysokości 25€/rodzinę za rok szkolny oraz wpisanie na listę członków stowarzyszenia, którzy mogą brać udział w walnych zgromadzeniach DASKALIA i aktywnie wpływać na rozwój organizacji i organizowanych projektów.
Dowodem przynależności jest otrzymanie/posiadanie karty RODZINNA DASKALIA.

Jakie są korzyści członkostwa w DASKALIA VZW?

 • zniżka 20% na drugie dziecko w szkole i bezpłatnie kolejne dzieci
 • zniżka na ferie (ferie jesienne, zimowe, wiosenne) organizowane przez przez Polską Szkołę im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven przy Stowarzyszeniu Daskalia
 • bezpłatny udział w dwóch największych zabawach szkolnych dla najmłodszych – Zabawie Choinkowej oraz Karnawałowej dla dzieci z rodzin członkowskich
 • zniżka na zajęcia dodatkowe organizowane przez stowarzyszenie DASKALIA (szczegóły w czasie roku szkolnego)

Jakie jest przeznaczenie składek i czesnego?

 • Składki członkowskie zasilają budżet przeznaczony na zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów przedszkola i szkoły.
 • Wpływy z czesnego zasilają budżet przeznaczony na opłaty szkolne/przedszkolne (personel, lokale, ubezpieczenie, podręczniki etc.).

Składka członkowska powinna zostać opłacona do dnia 30/10 każdego roku.

Polskie Przedszkole i Polska Szkoła im Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven przy Stowarzyszeniu Daskalia 

 • Opłaty za rok szkolny 2022/2023 wynoszą dla CZŁONKÓW DASKALIA
  320€- pierwsze dziecko
  20% zniżki na drugie dziecko w naszej szkole
  twoje trzecie dziecko (i kolejne) uczą się w naszej szkole za darmo!

 • CZESNE 2022/2023 – cena dla osób niebędących członkami DASKALIA VZW – 370€ / każde dziecko

 • Dla Państwa wygody proponujemy także możliwość rozłożenia opłaty na TRZY dogodne RATY.

 • Dla chcących skorzystać z tej formy płatności, 1/3 odpowiedniej kwoty powinna zostać uiszczona wg. poniższego harmonogramu:
  I rata do 30/09/2022
  II rata do 30/10/2022
  III rata do 30/11/2022

 • Opłaty prosimy wpłacać na rachunek bankowy DASKALIA VZW
  KBC IBAN 42 7360 0275 3854
  BIC KREDBEBB
  BARDZO WAŻNE! w tytule przelewu:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA + LEUVEN (dla oddziału w Leuven)

! UWAGA ! z uwagi na atesty fiskalne: 

 • opłaty w formie przelewów dokonujemy za każde dziecko osobno 
 • w tytule przelewu wpisujemy KONIECZNIE IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA (nie rodzica!)

W razie pytań, Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Daskalia pozostaje do Państwa dyspozycji: Monika Foryś – monikaf@daskalia.eu


 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Polska Szkoła im Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven przy Stowarzyszeniu Daskalia oferuje następujące zajęcia dodatkowe (jeśli zgłosi się minimalna ilość uczestników – 7 osób):

 • FERIE 

Ferie w naszej szkole będą utrzymane w duchu sportowym, prowadzone przez wykwalifikowanych animatorów. Połączone zostaną z elementami zdrowego żywienia, wspólnego gotowania i towarzyszących warsztatów plastycznych, teatralnych i muzycznych. 

Szczegóły dotyczące tegoroczny ferii znajdą Państwo na stronie: http://daskalia.eu/ferie_leuven/ 

 • Katecheza (z przygotowaniem do sakramentów świętych)
   Zapisy: Ewelina Konings
  Tel. 0468 48 50 05
 • Rytmika
 • Polska Szkoła Muzyczna
 • Polska Biblioteka-pl 
 • Poradnia szkolna – psycholog, pedagog, logopeda, tłumacz przysięgły
 • Polskojęzyczna Edukacja Teatralna – spektakle teatralne dla dzieci i warsztaty teatralne
 • Półkolonie i Ferie
 • Zajęcia Plastyczne „Z przyjemnością tworzenia”
 • Strefa Rodzica – spotkania dla rodziców
 • Konkursy Polonijne
 • Gimnastyka Korekcyjna i animacja sportowa
 • Lekcje j. francuskiego i j. angielskiego dla najmłodszych

PRZYBORY DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

PRZYBORY DO SZKOŁY

Bardzo prosimy o wyposażenie każdego ucznia w następujące podstawowe przybory szkolne:

 • lekki plecak (który dziecko samodzielnie będzie mogło nosić i który pomieści książki w formacie A4, cienki segregator, piórnik oraz pudełko śniadaniowe na przekąskę na przerwę i napój)
 • piórnik z wyposażeniem (długopis, ołówek, gumka, kredki, mazaki, nożyczki, klej)
 • Przekąskę: kanapki, ciasteczka (bez czekolady), owoce według uznania
 • wodę do picia
 • cienki segregator A4

WAŻNE! Podręczniki szkolne są zakupione przez szkolną bibliotekę i wypożyczone bezpłatnie każdemu uczniowi na cały rok szkolny. Podręczniki i ćwiczenia otrzymają uczniowie w 1. dniu zajęć lekcyjnych. Prosimy o dbanie o wspólne książki, z których w następnym roku korzystają młodsi uczniowie. Podręczniki należy zwrócić na koniec roku szkolnego.

Prosimy o podpisanie całego wyposażenia IMIENIEM I NAZWISKIEM ucznia z uwzględnieniem klasy.

PRZYBORY DO PRZEDSZKOLA  

 • Lekki plecak (który dziecko samodzielnie będzie mogło nosić i który pomieści teczkę w formacie A4)
 • pudełko z przekąską (kanapki, ciasteczka (bez czekolady), owoc (już pokrojony)
 • wodę do picia
 • ewentualnie dodatkowe ubrania
 • plastikowa teczka biurowa z gumką A4

HISTORIA SZKOŁY

Marzenia są po to, aby je spełniać 
Maria Skłodowska-Curie

Historia Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven
przy Stowarzyszeniu Daskalia 

Polska Szkoła w im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven, pierwsza i największa polska szkoła w Leuven, została założona 5 września 2013 r. przez członków Zarządu Centrum Kultury Polskiej i Języka Polskiego Daskalia vzw (www.daskalia.eu), stowarzyszenie kulturalno-edukacyjne polskiej społeczności w Leuven. Szkoła, największy projekt stowarzyszenia, od samego początku swojego istnienia była koordynowana przez Katarzynę Radomską i Ewelinę Konings, które najpierw powołały do życia polskie przedszkole z dwoma klasami przedszkolnymi w środę i sobotę dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wówczas projekt ten otrzymał nazwę Polska Szkoła i Przedszkole “Mała Daskalia” w Leuven i znalazł swoje tymczasowe zakwaterowanie w belgijskiej szkole podstawowej Don Bosco w Heverlee.

Od 2014 w ramach “Małej Daskalii” rozpoczęła swoją działalność szkoła podstawowa: obok dwóch klas przedszkolnych, powstały także dwie klasy pierwsze. Przez kolejne dwa lata polska szkoła przeniosła się do dwóch tymczasowych lokali: najpierw na Wipstraat 2a w Leuven, do siedziby Polskiej Biblioteki w Leuven, a następnie na kilka miesięcy do szkoły De Heffel i CVO Volt w Leuven z oddziałami przedszkolnymi, klasa pierwszą, drugą i trzecią. Od marca 2017 r. Polska Szkoła i Przedszkole “Mała Daskalia” znalazły swój edukacyjny dom w Szkole BO Ter Bank w Heverlee, szkole o wielkim sercu, otwartości i chęci integracji, z którą polska szkoła zorganizowała kilka międzynarodowych koncertów na rzecz Ośrodka wychowawczo-opiekuńczego dla dzieci niepełnosprawnych im. Jana Pawła II w Jaszkotle k/Wrocławia.

W dniu 14 października 2018 podczas uroczystej gali z okazji V-lecia Centrum Kultury i Języka Polskiego- Daskalia Polska Szkoła i Przedszkole “Mini Daskalia” w Leuven przyjęły oficjalnie nazwę: Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven przy Stowarzyszeniu Daskalia. Z tejże okazji w podwórzu belgijskiej szkoły Ter Bank zawisła tablica informacyjna Polskiej Szkoły w Leuven w dwóch językach: polskim i niderlandzkim. A w 2018r., w roku okrągłego jubileuszu, powstał również oddział szkoły i przedszkola w Liege.

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven przy Stowarzyszeniu Daskalia z wieloletnim doświadczeniem zaprasza nieprzerwanie od sześciu lat wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 14 roku życia, których rodzice pragną, aby dziecko pogłębiło swoją wiedzę z literatury polskiej, historii i geografii Polski oraz umiejętności językowe w języku polskim. Pierwsza Polska Szkoła w Leuven oferuje ponad 33 spotkań po 5 godzin lekcyjnych w roku szkolnym (do wyboru: środa lub sobota), co daje średnio około 150 obowiązkowych godzin lekcyjnych w klasach od przedszkola poprzez zerówkę do klasy 7 włącznie.

Dyplomowana i kreatywna kadra pedagogiczna szkoły przekazuje wiedzę m.in. przy pomocy polonijnych podręczników według wymagań MEN-u (od klasy zerowej do klasy 2) oraz z polskich podręczników zatwierdzonych przez MEN (od klasy 3 do klasy 6). Zanurzenie w języku polskim i wiedzy o historii i geografii Polski odbywa się poprzez pozytywne motywowanie oraz indywidualne podejście do każdego ucznia oraz sprawdzone metody dydaktyczne, które łączą tradycję z nowoczesnością. Przyjazna atmosfera w przedszkolu i szkole, koleżeńska współpraca przy projektach oraz dobrze zaopatrzona szkolna polska biblioteka w Leuven, oferująca lektury i inne książki dla dzieci i dorosłych sprawiają, że Polska Szkoła przy Stowarzyszeniu Daskalia na dobre zagościła w lokalnym krajobrazie.

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven przy Stowarzyszeniu Daskalia oferuje także zajęcia pozalekcyjne jak edukacja teatralna w ramach szkolnego teatry “Czerwony Trzewik”, rytmika lub gimnastyka korekcyjna, edukacja muzyczna, międzyszkolne wycieczki festyny, zabawy, warsztaty wielkanocne, itp.

Do zajęć pozalekcyjnych zalicza się także katecheza na każdym poziomie edukacji uczniów Polskiej Szkoły w Leuven, szczególnie katecheza z przygotowaniem do I Komunii Św., która sprawia, że nasi uczniowie mają szansę przystąpić do Sakramentu Eucharystii w języku polskim w polskiej wspólnocie parafialnej w kościele pw. Św. Lambertusa w Leuven w ostatnia niedziele kwietnia. Od 2014 r. Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven stworzyła nieprzerwana historie przedstawień jasełkowych, w których biorą udział zarówno uczniowie szkoły, jak i ich rodzice oraz koncertów kolęd, podczas których wszyscy zgromadzeni śpiewają nie tylko polskie kolędy w ciekawych aranżacjach, ale także znane kolędy w j. angielskim i flamandzkim.

Uczniowie Polskiej Szkoły im. M. Skłodowskiej-Curie w Leuven mają na swoim koncie wiele osiągnięć naukowych w konkursach polonijnych, przez co jeszcze lepiej poznają Polskę i mają ciągłą więź z Krajem naszych Ojców: jak Konkurs “Być Polakiem”, Dyktando Polonijne w Beneluksie, «Nasze miasto- nasze gniazdo” projekt zaproponowany przez Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych z siedzibą w Gnieźnie, Dzieci listy piszą – Dzień Polonii i Flagi, Projekt “Razem dla edukacji” „Rodzina Polonijna”, Narodowe Czytanie, Dla Niepodległej – 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę (akademia na cmentarzu wojskowym w Heverlee), Wyzwolenie Flandrii przez 1. Dywizje gen. Maczka.

Pierwsza Polska Szkoła w Leuven im. Marii Skłodowskiej-Curie w przy Stowarzyszeniu Daskalia stała się wieloletnim już partnerem współpracy z Wydziałem Konsularnym przy Ambasadzie RP w Brukseli, z Polską Misją Katolicką w Belgii, z Urzędem Miasta w Leuven, z federacją Interationaal Comite, ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, z Fundacją Wolność i Demokracja i wieloma innymi ważnymi instytucjami i organizacjami w Belgii i w Polsce.

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven jest bezpieczna, przyjazna, wspomagająca i inspirująca: jest szkołą marzeń w myśl słów patronki szkoły “Marzenia są po to, aby je spełniać”. Jest szkołą, w której wychowanie młodego człowieka w jego jedności i bogactwie stoi w centrum wszelkich przedsięwzięć twórczego zespołu pedagogicznego przy wsparciu Zarządu Daskalii oraz pełnych pasji zaangażowanych rodziców.

 

www.daskalia.eu


Nasi Partnerzy

Ambasada RP w Brukseli

Wspólnota Polska

Wolność i Demokracja

KULeuven

BO Ter Bank

Antwerpia po polsku

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Macierz Szkolna

Portal Wizytowka.be – polskie firmy w Belgii

Dienstencheques – Belgica

Atena HR