POLSKA SZKOŁA W LEUVEN, ZERÓWKA ORAZ PRZEDSZKOLE DZIAŁAJĄ OD 2013 ROKU DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU DYPLOMOWANEJ I DOŚWIADCZONEJ KADRY PEDAGOGICZNEJ ORAZ RODZICÓW.

Polska Szkoła i Przedszkole
w Leuven-MAŁA DASKALIA

to największy projekt
Centrum Kultury i Języka Polskiego-DASKALIA.


O SZKOLE   |   KADRA PEDAGOGICZNA   |   PORADNIA   |   RADA NAUKOWA

PLAN ZAJĘĆ   |   ZAPISY   |   OPŁATY    |   ADRES I DOJAZD   |   KONTAKT

BLOG SZKOŁY   |   BLOG ZERÓWKI   |   BLOG PRZEDSZKOLA   |   WYDARZENIA

KATECHEZA   I   ZAJĘCIA DODATKOWE


CO OFERUJE POLSKA SZKOŁA W LEUVEN MAŁA DASKALIA?

Polska Szkoła w Leuven Mała Daskalia oferuje nie tylko podstawowe zajęcia dydaktyczne z języka polskiego z elementami historii i geografii Polski, ale również szereg fakultetów, np. katechezę, rytmikę, j. francuski, j. angielski, biologię, chemię, fizykę, gimnastykę korekcyjną, teatr itd. Najnowszym projektem oświatowym CKiJP DASKALIA jest POLSKA SZKOŁA MUZYCZNA.

Nasza dyplomowana kadra pedagogiczna nie tylko z zaangażowaniem prowadzi zajęcia, ale również skrupulatnie prowadzi BLOG SZKOŁY, BLOG ZERÓWKI i BLOG PRZEDSZKOLA, aby daskaliowi rodzice mogli aktywnie śledzić aktywności szkolne, a inni przekonali się jak wiele dzieje się w murach szkoły i przedszkola w Leuven MAŁA DASKALIA.

Niewątpliwie jednym z ważnych aspektów edukacji jest lektura polskich książek. Uczniowie Polskiej Szkoły i Przedszkola w Leuven Mała Daskalia mają do nich szczególnie łatwy dostęp! Przy CKiJP DASKALIA działa bowiem NAJWIĘKSZA w Belgii POLSKA BIBLIOTEKA. W niej wypożyczymy nie tylko lektury szkolne, ale wiele ciekawych pozycji dla dzieci i młodzieży. Z karty bibliotecznej skorzystają rownież rodzic, pnieważ biblioteka zgromadziła już pokaźny zbiór ciekawych pozycji dla dorosłych!

Wszelkie zapowiedzi WYDARZEŃ oraz FOTORELACJE rodzice naszych uczniów i sympatycy mogą śledzić na bieżąco w zakładce WYDARZENIA.

W przypadku pytań zapraszamy serdecznie do rozmowy z naszymi koordynatorami, do których kontakt znajdą Państwo w zakładce KONTAKT.

Polska Szkoła i Przedszkole w Leuven MAŁA DASKALIA działa przy CENTRUM KULTURY i JĘZYKA POLSKIEGO w LEUVEN – DASKALIA VZW (z greki daskalos-nauczyciel) będące inicjatywą obywatelską (NGO). Centrum zostało założone w 2013r. przez 2 ambitne, dyplomowane nauczycielki. Głównym celem CKiJP-Daskalia jest promocja polskiej i europejskiej kultury oraz wielojęzyczności z naciskiem na integrację środowisk polonijnych z lokalną społecznością oraz innymi narodowościami, grupami kulturowymi, religijnymi i mniejszościami. Działalność centrum Daskalia oznacza projekty o charakterze kulturalnym, artystycznym, społecznym, humanitarnym, edukacyjnym i szkoleniowym.


NIE WIESZ CZY WARTO, ABY DZIECKO UCZĘSZCZAŁO DO POLSKIEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ZA GRANICĄ?

Jednym z wielu dylematów migrującej części naszego społeczeństwa jest dbałość o zachowanie języka polskiego swoich dzieci, o przekazanie im najistotniejszych elementów kultury polskiej oraz o bezpieczne osadzenie  ich w warunkach codziennej dwujęzyczności na etapie, w którym kształtuje się ich tożsamość narodowa. Tyle zadań, tyle pragnień i wątpliwości oraz szeroki wachlarz możliwości przed nami.

Równolegle z tym pojawia się pytanie zasadnicze:  czy posłać dziecko do polskiej szkoły uzupełnijącej lub przedszkola za granicą? Dla wielu rodziców jest to decyzja naturalna, ponieważ pragną, aby młode pokolenie potrafiło swobodnie używać języka, którym porozumiewają się ich rodzice i dziadkowie. Ale znajomość języka w rozumieniu profesjonalnym to również umiejętność formułowania swoich myśli na piśmie, to także zdolność czytania. Należy dodać, że opanowanie tych dwóch umiejętności jest niezbędne do czerpania w pełni z korzyści płynących z dwujęzyczności. Przyjmujemy dziś, że to potencjalny dar, który zapewnia dziecku świetny start w przyszłość, zwiększa jego możliwości edukacyjne, otwartości na inne. Podkreśla się jej pozytywny wpływ na niektóre funkcje rozwoju poznawczego dziecka: myślenie twórcze, umiejętność abstrahowania oraz zdolność koncentracji.

Jest jeszcze wiele innych zalet uczestnictwa w zajęciach proponowanych przez polskie szkoły uzupełniające i przedszkola za granicą, które służą promocji języka polskiego oraz nauczają go jako języka drugiego lub obcego.  To tu dziecko znajdzie żywy kontakt z rówieśnikami, dla których język polski jest również językiem dziedziczonym. Tu nawiąże przyjaźnie i  stanie sie pewniejsze siebie dzięki temu, że będzie dorastać w atmosferze poszanowania dla języka i dorobku kulturowego kraju pochodzenia rodziców.


CO OFERUJE DODATKOWO POLSKA SZKOŁA I PRZEDSZKOLE W LEUVEN MAŁA DASKALIA?

Mali i starsi uczniowe Małej Daskalii mają możliwość włączenia się róznego rodzaju zajecia w grupach rówieśniczych. Przedszkole i szkoła oferuje szereg fakultetów, np. katechezę, rytmikę, j. francuski, j. angielski, biologię, chemię, fizykę, gimnastykę korekcyjną.  Prowadzona przez profesjonalnych muzyków funkcjonuje również Polska Szkoła Muzyczna w Leuven.

Naszą misją jest wspieranie  wszechstronnego rozwoju osobowości każdego dziecka zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami w harmonii z przyrodą, społeczeństwem, różnorodnością kulturową tak, aby dzięki osobistym doświadczeniom wzmocnić jego poczucie własnej wartości, rozwinąć dziecięce zamiłowanie do uczenia się i poznawania otaczającego go świata. W tym celu predszkole i szkoła Mała Daskalia organizuje polskojęzyczne przedstawienia teatralne, konkursy polonijne oraz różnorodne warsztaty wzbogacające wiedzę na temat „Kraju nad Wisłą”.

Polska Szkoła i Przedszkole w Leuven Mała Daskalia uczą i wychowują bez ocen i sprawdzianów, bez stresu i wymagań biorąc pod uwagę, że każde dziecko stanowi indywidualność rozwijającą się na wszystkich płaszczyznach.


TERAZ JUŻ WIESZ, Że warto!

A POLSKA SZKOŁA I PRZEDSZKOLE W LEUVEN MAŁA DASKALIA TO DOSKONAŁY WYBÓR!

Korzyści z uczestnictwa w zajęciach polskiej szkoły lub przedszkola za granicą jest wiele. Szkoła lub przedszkole muszą być bezpieczne, przyjazne, wspomagające i inspirujące. Muszą być również „szkołą i przedszkolem z klasą”, z naszych marzeń.

I taka właśnie jest Mała Daskalia, Polska Szkoła i Przedszkole w Leuven. Projekt oświatowy dla najmłodszych zapoczątkowany w 2013r., a w który zaangażowali się charyzmatyczni nauczyciele-pasjonaci i ambitni rodzice wspólnie wyznaczający z sukcesem ścieżki edukacyjno-moralne już od pięciu lat.

W naszej szkole i przedszkolu wychowujemy i uczymy dzieci, które dzięki bogatemu programowi języka polskiego z elementami historii, geografii  Polski, a także elementami przyrody rozkochały się w polskiej kulturze i literaturze.

Rozwój emocjonalny i intelektualny oraz nauka elementów tradycji i kultury są również określone w projekcie pedagogicznym Polskiej Szkoły Przedszkola w Leuven Mała Daskalia realizującym jednocześnie cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty MEN.

W szkole i przedszkolu posługujemy się  programami autorskimi na podstawie podręczników polonijnych uwzględniającymi w szczególny sposób rozwój i potrzeby dzieci dwujęzycznych na emigracji.  Metody aktywne w przedszkolu i szkole Mała Daskalia pomagają w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu niezbędnej wiedzy i umiejętności dostosowanych do indywidualnych możliwości dziecka, który uczy się przede wszystkim przez doświadczenia w grupie polskojęzycznej.

Czy warto zapisać dziecko do polskiej szkoły lub przedszkola MAŁA DASKALIA?

Niewątpliwie TAK!  Zapraszamy! 

 

Polska Szkola w Leuven MAŁA DASKALIA zapisy

 Polska Szkoła I Przedszkole w Leuven MAŁA DASKALIA UCZY, BAWI, WYCHOWUJE OD 2013r.


PLAN ZAJĘĆ

Polska Szkoła i Przedszkole w Leuven Mała Daskalia oferuje zajęcia w ŚRODY lub SOBOTY, a obejmują one 4 godziny lekcyjne z możliwością uczestnictwa w zajęciach dodatkowych według indywidualnych potrzeb dziecka. Wszystkie zajęcia lekcyjne mają miejsce pod jednym adresem – w szkole Ter Bank w Leuven-Heverlee (mapa poniżej).

Polska Szkoła w Leuven Mała Daskalia

ZAJĘCIA dla wszystkich grup wiekowych (1. KLASA, 2. KLASA, 3. KLASA, 4. KLASA):

ŚRODĘ
14.00 – 18.00 JĘZYK POLSKI z elementami Historii i Geografii Polski
18.00 – 19.00 RELIGIA / RYTMIKA (alternatywnie)

lub

SOBOTĘ
9.00 – 10.00 RELIGIA kl.1-2 albo ŚWIETLICA (alternatywnie)
10.00 – 14.00 JĘZYK POLSKI z elementami Historii i Geografii Polski
14.00 – 15.00 RELIGIA Kl. 3-5 / RYTMIKA (alternatywnie)

PRZEDSZKOLE I ZERÓWKA

ZAJĘCIA  (PRZEDSZKOLE – 2-4lat i ZERÓWKA – 5-6 lat) w:

ŚRODĘ
14.00 – 18.00 JĘZYK POLSKI z elementami Historii i Geografii Polski
18.00 – 19.00 RELIGIA / RYTMIKA (alternatywnie)

lub

 • SOBOTĘ
  9.00 – 10.00 RELIGIA kl.1-2 albo ŚWIETLICA (alternatywnie)
  10.00 – 14.00 JĘZYK POLSKI z elementami Historii i Geografii Polski
  14.00 – 15.00 RELIGIA Kl. 3-4 / RYTMIKA (opcjonalnie)
 

 


ZAJĘCIA DODATKOWE

Polska Szkoła w Leuven oferuje następujące zajęcia dodatkowe:

 • Katecheza (z przygotowaniem do sakramentów świętych)
   Zapisy
  mgr Ewelina Konings
  Tel. 0472 044 162
   
  w środę 18.00-19.00 (Kl. 1, 2, 3, 4)
  w sobotę 9.00-10.00 Kl. 1 i Kl. 2 i 14.00-15.00 Kl. 3 i 4
  Cena 90 euro za rok
  Katecheza przedszkolna w środę i sobotę (przedszkole + zerówka) podczas zajęć
 • Rytmika
 • Polska Szkoła Muzyczna
 • Polska Biblioteka-pl – wypożyczalnia książek, czytelnia, Klub Czytelnika, zajęcia „Daskalia czyta dzieciom”
 • Poradnia szkolna – psycholog, pedagog, logopeda, tłumacz przysięgły
 • Polskojęzyczna Edukacja Teatralna – spektakle teatralne dla dzieci i warsztaty
 • Półkolonie i Ferie
 • Zajęcia Plastyczne „Z przyjemnością tworzenia”
 • Strefa Rodzica – spotkania dla rodziców
 • Konkursy Polonijne
 • Gimnastyka Korekcyjna i animacja sportowa
 • Lekcje j.francuskiego dla najmłodszych

 

ZAPISY

Polska Szkoła w Leuven – MAŁA DASKALIA – zapisy trwają cały rok!

Aby zapisać dziecko do polskiej szkoły lub przedszkola w Leuven MAŁA DASKALIA należy pobrać zamieszczony poniżej formularz zgłoszeniowy, wydrukować, wypełnić i podpisać.

Wypełniony formularz można

 • przynieść osobiście do szkoły/przedszkola MAŁA DASKALIA lub
 • zeskanować i wysłać używając poniższego formularza

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą e-mailową!

POLSKA SZKOŁA w Leuven MAŁA DASKALIA: szkola@daskalia.eu , Katarzyna Radomska – tel. +32486231432

POLSKIE PRZEDSZKOLE w Leuven MAŁA DASKALIA: przedszkole@daskalia.eu , Katarzyna Radomska-  tel. +32486231432

KATECHEZA w POLSKIEJ SZKOLE i PRZEDSZKOLU w Leuven MAŁA DASKALIA: ewelina@daskalia.eu  , Ewelina Konings – tel.  +32472044162


Formularz zgłoszeniowy do pobrania

MalaDaskalia_formularz_zgloszeniowy_20172018


Wyślij wypełniony formularz zgłoszeniowy


 

OPŁATY ROCZNE

Polskie Przedszkole i Polska Szkoła w Leuven MAŁA DASKALIA

 • W przypadku zapisów tylko na semestr II proszę uwzględnić 50% poniższych cen. 

  Opłaty za rok szkolny 2017/2018 wynoszą:
  300€ – pierwsze dziecko (30€ za miesiąc)

 • Dla Państwa wygody proponujemy także możliwość rozłożenia opłaty na TRZY dogodne RATY.

 • Dla chcących skorzystać z tej formy płatności, 1/3 odpowiedniej kwoty powinna zostać uiszczona wg. poniższego harmonogramu:
  I rata do 30/09/2017
  II rata do 30/10/2017
  III rata do 30/11/2017

 • Opłaty prosimy wpłacać na rachunek bankowy DASKALIA VZW
  KBC IBAN 42 7360 0275 3854
  BIC KREDBEBB
  podając w tytule przelewu: SZKOŁA/PRZEDSZKOLE + wybrany dzień tygodnia + IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

   


KADRA PEDAGOGICZNA

Polska Szkoła w Leuven MAŁA DASKALIA – Zespół pedagogiczny składa się z dyplomowanej i doświadczonej kadry:

Rada Pedagogiczna

Mgr Elwira Mytkowska – nauczyciel j. polskiego Klasa 1.

Dr Lidia Zabrocka – nauczyciel j. polskiego (lider metodyczny) Klasa 2.

Mgr Justyna  Łukomska – nauczyciel j. polskiego Klasa 3.

Mgr Maria Monika Młodzianowska – nauczyciel j. polskiego Klasa 4.

Mgr Katarzyna Radomska – nauczanie wczesnoszkolne – pedagogika Montessori

Mgr Agnieszka Peters – nauczanie wczesnoszkolne – przedszkole

Mgr Anna Walas – nauczanie wczesnoszkolne – przedszkole

Mgr Ewelina Konings – nauczanie wczesnoszkolne – zerówka

Mgr Ewelina Konings – katecheza (z przygotowaniem do I Komunii Świętej)

Tymoteusz T’Seyen – animator sportowy

Monika Woźnica – kinezjologia edukacyjna

Dr Lidia Zabrocka – rytmika

Akademia Dwujęzyczności

Prof. Sylvia Liseling-Nilsson – polonistka, tłumaczka

Mgr Agnieszka Steur – polonistka, pisarka, tłumaczka

Mgr Agnieszka Peters –  filolog, tłumaczka

Mgr Anna Szkotak – polonistka, logopeda

Mgr Katarzyna Radomska – filolog, nauczycielka

Mgr Alex Murzyński – językoznawca, tłumacz

Mgr Alex op de Weeg – filolog, slawista

Rada Rodziców

Wybierana jest spośród rodziców na dany rok szkolny.
Koordynator – Dr Sabina Elen

 

Nasi Partnerzy

Polska Macierz Szkolna

Portal Wizytowka.be – polskie firmy w Belgii

Dienstencheques – Belgica

Atena HR

Wspólnota Polska

Polska biblioteka w Leuven Biblioteka-PL