Polak Roku

POLAK ROKU to konkurs przeprowadzany wśród obywateli polskich lub osób pochodzenia polskiego zamieszkałych na terenie Królestwa Belgii oraz szczególnie zasłużonych dla spraw polskich. www.polakroku.be

 

Dodaj komentarz