POLAK ROKU w Belgii 2017

Centrum Kultury i Języka Polskiego – DASKALIA ma zaszczyt po raz pierwszy współorganizować tegoroczną, jubileuszową edycję konkursu Polak Roku w Belgii.
Aby dowiedzieć się więcej o samym konkursie, jego historii oraz laureatach, a także poznać nowych kandydatów do nagrody zapraszamy na stronę konkursu Polaka Roku w Belgii
www.polakroku.be