Zespół Centrum Kultury i Języka Polskiego w Leuven – Daskalia Vzw

Walne Zgromadzenie:

 • Ewelina Konings
 • Małgorzata Burgraf
 • Monika Maria Młodzianowska
 • Justyna Łukomska
 • Elżbieta Grądalska
 • Agata Smok – specjalista ds. komunikacji wizualnej
 • Monika Foryś – webmaster
 • Lidia Wach
 • Monika Woźnica
 • Kamila Rzewucka
 • Sabina Elen
 • Katarzyna Radomska
 • Bart T’Seyen
 • Piotr Zabrocki

Na Walnym Zgromadzeniu 25/06/2017 został powołany przez Walne Zgromadzenie zarząd Centrum Kultury i Języka Polskiego -Daskalia w składzie:

Katarzyna Radomska – Prezes
Monika Foryś-Grzegorczyk – Skarbnik
Ewelina Konings – Sekretarz
Małgorzata Burgraf
Monika Woźnica