Zespół Centrum Kultury i Języka Polskiego w Leuven – Daskalia Vzw

Na Walnym Zgromadzeniu 11/05/2019 został powołany przez Walne Zgromadzenie zarząd Centrum Kultury i Języka Polskiego -Daskalia w składzie:

Małgorzata Burgraf – Prezes
Monika Foryś-Grzegorczyk – Skarbnik
Katarzyna Radomska – Sekretarz
Ewelina Konings
Sabina Elen
Monika Woźnica
Agnieszka Bil