Czy wiecie, że społeczność polska w Leuven stworzyła własnymi siłami „polską OLBRZYMKĘ”?
Na zaproszenie urzędu miasta Leuven (oddział Dziedzictwa kulturowego) kreatywni sympatycy Centrum Kultury i Języka Polskiego -Daskalia odpowiedzieli z entuzjazmem. A ponieważ Leuven jest siostrzanym miastem Krakowa uczestnicy projektu zdecydowali, że pierwszego polskiego olbrzyma wykonają w tradycyjnym, przepięknym stroju krakowskim.
REUS OLBRZYM
REUS – OLBRZYM NL/PL
Wist u dat de Poolse gemeenschap in Leuven werkt aan haar eigen „Poolse REUS?
De uitnodiging voor dit interessante culturele project, georganiseerd door stad Leuven (erfgoedcel), werd beantwoord door het Pools Centrum voor Cultuur en Taal-Daskalia. En omdat Leuven de zusterstad van Krakau is, hebben we besloten de eerste Poolse reus te maken in een traditioneel, mooi Krakau-kostuum.