Nowy rok szkolny, nowe wyzwania…

Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

– Benjamin Franklin-

Witamy serdecznie nowe osoby w zespole i zapraszamy do wspólnych projektów popularyzujących naukę wśród dzieci. Cieszymy się bardzo, że będziemy współpracować i razem z dziećmi wyruszymy w naukową podróż w nowym roku szkolnym. 

Rada Naukowa

Prof. Ryszard Szmydki – historia, wiedza o Polsce, historia sztuki

Prof. Iwona Włodarska – biologia

Dr Bartłomiej Pawlak- fizyka

Dr Ewa Sugajska- chemia

Dr Sabina Elen- fizyka

Dr Piotr Zabrocki -biotechnologia

Dr Monika Foryś – matematyka

Dr Wojciech Grzegorczyk – fizyka

Dr Lidia Wach – biochemia

Dr Izabela Kuźma Filipek- chemia

Dr Agnieszka Woźniak – medycyna

Dr Agata Gawąd – biotechnologia

Dr Anna Skrzypek-Claassens – politologia, historia

Dr Malgorzata Verleyen Szulc – botanika, biotechnologia