MIĘDZYNARODOWY PROJEKT z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

To już nasz drugi wspólny projekt z Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych w Gnieźnie. Tym razem uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zaangażowani są w przedsięwzięcie, którego bohaterami są osoby 85+. Przeprowadzamy rozmowy, spisujemy osobiste przeżycia, poznajemy codzienne życie 80 lat temu na podstawie relacji autentycznych świadków tamtych wydarzeń.

80 lat temu wybuchła druga wojna światowa – największy kataklizm, jaki zgotowali sobie ludzie. Polska napadnięta z dwóch stron i zdradzona przez sojuszników, stanęła do beznadziejnej walki przeciwko barbarzyństwu. Każdy z naszych przodków odczuł tę traumę we własny sposób. Te wspomnienia do dzisiaj są żywe. Młodzi ludzie powinni zadbać o to, by pamięć o tamtych dniach przetrwała, aby nigdy już taki koszmar się nie powtórzył.

-Senator RP Robert Gaweł-