VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, Daskalia, 2017

W dniach 1-4 czerwca 2017 w Ostródzie spotkali się nauczyciele polonijni z całego świata. Na Zjeździe zorganizowanym przez  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Kongres Oświaty Polonijnej, poruszano niezmiernie ważne kwestie dotyczące szkolnictwa polonijnego, nauczycieli pracujących w szkołach polskich oraz dylematy uczących się w nich dzieci i młodzieży.

Środowisko pedagogów z polskich szkół w Belgii reprezentowała między innymi  Pani Lidia Zabrocka z Polskiej Szkoły w Leuven Mała Daskalia.

Ostródzki Zjazd był miejscem inspirujacych dyskusji, wymiany doświadczeń oraz pogłębiania wiedzy przydatnej do pracy z dziećmi poza granicami kraju.  Mamy nadzieję, że ta świetna inicjatywa będzie miała swoją kolejną edycję w przyszłym roku.  Dziękujemy organizatorom za wspaniałe przygotownie tego wydarzenia