Konferencja dla nauczycieli i rodziców: Zaburzenia rozwoju mowy dziecka dwujęzycznego

W ramach obchodów Polonijnego Dnia Dwujęzyczności rodzice oraz nauczycielie szkół polonijnych w Belgii uczestniczyli w konferencji poświęconej zaburzeniom rozwoju mowy dziecka dwujęzycznego.

Dwudniowe spotkanie  zorganizowało Centrum Kultury i Języka Polskiego w Leuven Daskalia oraz Polska Szkoła im. Marii Sklodowskiej-Curie. Konferencja została objęta patronatem naukowym Zakładu Neurolingwistyki UP w Krakowie oraz Zakładu Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UKW w Bydgoszczy. Konferencja organizowana przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Licznie zgromadzeni nauczyciele szkół polonijnych wysłuchali wiele interesujących wykładów z zakresu kreatywności, dwujęzyczności oraz neurolingwistyki i zaburzeń mowy u dzieci dwujęzycznych.  Świetni specjaliści (dr hab. Mirosław Michalik, dr Izabela Grzankowska, logopedzi: Anna Szkotak, Izabela Bodek i Kamila Czachorowska, lingwistka Małgorzata Nowak oraz specjalista SI: Monika Wrona) przekazali ogrom wiedzy i mnóstwo cennych wskazówek, niezbędnych w pracy z dziećmi dwujęzycznymi.

  • „Rozwijanie kreatywnego potencjału jako codzienne narzędzie pracy z językiem dla rodzica i nauczyciela” 
  • „Neurolingwistyczne konteksty rozwoju i zaburzeń mowy u dzieci a dwujęzyczność”
  • „Depresja u dzieci i młodzieży – przyczyny i symptomy”
  • ” Tożsamość jako konstrukcja społeczna w kontekście złożonego systemu rodziny wielojęzycznej
  • „Język Polski poza Polską”
  • „Wpływ zaburzeń słuchu na funkcjonowanie ucznia w szkole”
  • „Wpływ zaburzeń Integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka w szkole”

Równocześnie z wykładami grupa specjalistów przeprowadzała indywidualne konsultacje ze zgłoszonymi dziećmi oraz ich rodzicami.