JOTEYKA 2018

III edycja Konkursu JOTEYKA dla wybitnej Polki w Belgii już ogłoszona!

Organizatorami Konkursu są Brukselski Klub Polek ASBL (BeKaP) wraz z Centrum Kultury i Języka Polskiego-Daskalia VZW przy współpracy Network Pl.

Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją plebiscytu objął Jego Ekscelencja Ambasador Artur Orzechowski.

Celem konkursu jest aktywizacja środowiska polskiej emigracji w Królestwie Belgii poprzez ukazanie pozytywnego wizerunku Polek w Belgii, promocja kobiet oraz prezentacja osiągnięć Polek w dziedzinie nauki, kultury i działalności społecznej. Konkurs ten ma również za zadanie integrację Polonii poprzez konstruowanie platformy organizacji i stowarzyszeń oraz upowszechnianie wiedzy o udziale Polek w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym w dawnej i współczesnej Europie.

Przyjmujemy zgłoszenia do konkursu według zasad w regulaminie na stronie 

www.nagroda-joteyka.be