CENTRUM KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO w LEUVEN – DASKALIA (z greki daskalos-nauczyciel) zostało założone przez dwie ambitne nauczycielki. To organizacja non-profit  (NGO) zarządzana przez kolektyw z różnych środowisk polonijnych zwany Walnym Zgromadzeniem.

Centrum istnieje od 2013r. i powstało z potrzeby organizowania wspólnych projektów oświatowo-kulturalnych w bardzo zróżnicowanej belgijskiej społeczności polonijnej. Głównym celem organizacji jest pokonywanie wszelkich barier i stereotypów poprzez udział w różnorodnych projektach kulturalnych i edukacyjnych oraz dbanie o pozytywny wizerunek Polski i Polaków w społeczności lokalnej Leuven poprzez zapraszanie do dialogu i wymiany kulturalnej.

Główne metody działalności Centrum Daskalia to: projekty kulturalne i edukacyjne (np. polskie przedszkole i szkoła uzupełniająca, biblioteka…), ale także koncerty, warsztaty, konferencje, nieformalne spotkania, pomoc interwencyjna i wsparcie lingwistyczne oraz psychologiczne. Wszystkie projekty edukacyjno-kulturalne centrum adresowane są do społeczności polonijnej i międzynarodowej zaangażowanej w integrację społeczną w Belgii. Każdy znajdzie coś dla siebie. Centrum Kultury i Języka Polskiego – Daskalia działa ponad podziałami politycznymi, religijnymi czy społecznymi, aby dotrzeć do wszystkich nie pomijając nikogo.

Organizujemy – Informujemy – Uczymy – Kontaktujemy

Centrum Kultury i Języka Polskiego w Leuven – Daskalia Vzw zaprasza wolontariuszy, instytucje oraz partnerów społecznych i biznesowych, a także osoby prywatne do współpracy i wspierania naszych działań i projektów.