Dzień Ziemi, klasa 2, grupa środowa

“Oby nadchodzące Dni Ziemi były spokojne i pogodne dla naszego pięknego statku kosmicznego, jakim jest nasza planeta w miarę jak kręci się oraz krąży w mroźnej przestrzeni ze swoim ciepłym i wrażliwym ładunkiem ożywionej natury.”

Sekretarz Generalny ONZ U Thant, 21 marca 1971

Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na półkuli południowej. Ten dzień wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc.

W tygodniu, w którym obchodzimy Dzień Ziemi, również i my nie mogliśmy pominąć tego tematu na naszych zajęciach w polskiej szkole. Grupa środowa prawie całe swoje spotkanie poświęciła zagadnieniom ochrony środowiska, zagrożeniom naszej planety Ziemi, promocji postaw proekologicznych. Przerabialiśmy czytankę z podręcznika poświęconą temu tematowi, rozwiązywaliśmy interesujace quizy i uzupełnianki. Była zabawa i gry.

W przerwie robiliśmy pierwsze z ćwiczeń systemu Edukacja Przez Ruch – nasze panie nauczycieli poznawały zadasy tego systemu podczas niedawnych warsztatów dydaktycznych w Ardenach. Naszą edukację przez zabawę rozpoczęliśmy od papierowego węża….