Dzieci z „Małej Daskalii” na cmentarzu wojskowym w Heverlee

Dzisiejszego dnia klasa zerowa w pełnym składzie, tj. Klara, Nina, Gloria, Hania, Cornelia, Oskar, Dominik, Alan oraz Patryk wraz z p. Ewelina Konings i trzema mamami p. Anną Kulesza, p. Justyną Sadowską i p. Pauliną Colson wybrała się na Cmentarz Wojenny w Leuven (Heverlee).
Na cmentarzu tym wśród 1018 żołnierzy (30 z I wojny światowej i 988 z II wojny światowej) zostało pochowanych 11 polskich żołnierzy. Dzieci uczciły pamięć Polaków poprzez zapalenie zniczy, modlitwę i chwilę ciszy.