Dyktando Polonijne w Beneluksie, 2018

Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli wraz z 
Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Hadze, Sekcją Konsularną Ambasady RP w Luksemburgu oraz Polską Macierzą Szkolną w Belgii, Szkolnym Punktem Konsultacyjnym im. gen. St. Maczka w Antwerpii, Centrum Kultury i Języka Polskiego w Leuven Daskalia, Brukselskim Klubem Polek BeKaP i czasopismem dla dzieci polskich za granicą Pstryk Myk
organizuje drugą edycję Dyktanda Polonijnego
pod honorowym patronatem
Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego br. 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: dyktando@gmail.com

Regulamin konkursu: Regulamin-Dyktando Polonijne 2018 w Beneluksie (3)