Dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Informujemy, że nasza  organizacja otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego:  Wsparcie struktur i działalności statutowej w Belgii, Holandii i Niemczech na rok 2022 i 2023

Kwota dotacji: 11.700 PLN brutto w 2022r.
Kwota dotacji: 14 050,00 PLN brutto w 2023r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 534 431,84 PLN

Zadanie publiczne ” Wsparcie struktur i działalności statutowej w Belgii, Holandii i Niemczech na rok 2022 i 2023” polega na wsparciu organizacji polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów związanych z` utrzymaniem i prowadzeniem organizacji.