2 maja, Dzień Polonii i Polaków za Granicą

I uczniowie przyłączają się do życzeń:   https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FkmnKDWeuleQ%3Ffbclid%3DIwAR1SWJIag-_6qMjFq9LlCVYmEB7YYh3GeevLfhf-FUiBGrOLY1S06d0CXw8&h=AT32QqDpJLk7wk-haTCDvsqdspZkyls6ISHFiGJnXMa3NB6702N73umnI4yRG2sIg1aPjGh5wSX57muj5sfacPHAyZu80m_bx3nDFfcpW4SNLsHLEIuScDlKPcPe514eR9rU6RLpopWzeVlpa2Bm  

Akcja Samorzadu Uczniowskiego

Sobotnie popołudnie w szkole było bardzo pracowite dla naszego Samorządu Uczniowskiego. ?Symboliczna zbiórka na sztandar szkoły zakończyła się sukcesem. ?? Ze sprzedaży pysznych naleśnikow uczennice klas 6 uzbierały 170 euro!? …

Bal Nauczycieli w Comblain-laTour

Niebawem koniec karnawału, a my wspominamy Bal Nauczycieli w Comblain-laTour. ?? Nauczyciele również lubią świętować…?? Ogromne podziękowania Polska Macierz Szkolna w Belgii za wspaniałą inicjatywę. Czekamy na kolejne.? Oprawa fotograficzna: …