Pomagamy!

Poczuj radość z pomagania innym!

Zbliżają się najbardziej rodzinne i wyczekiwane przez wszystkich święta w roku. Tradycyjnie, w tym właśnie okresie, obdarowujemy swoich najbliższych drobnymi upominkami, przygotowujemy się również na spędzenie tego czasu w gronie najbliższych. Mimo iż 2020r. jest bardzo specjalnym czasem pod każdym względem, włączamy się ze wszystkimi ludźmi wielkiego serca w akcje pomocowe.

Komu pomagamy w ramach akcji „Świąteczna paczka”?

Wszystkim rodzinom potrzebującym pomocy zgłoszonym przez organizacje polonijne z terenu Królestwa Belgii. Do akcji włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Staramy dotrzeć się do wszystkich potrzebujących. Pomoc otrzymują wszyscy Ci, którzy mimo słabości walczą o zmianę swojej sytuacji, nie są bierni. Ale również Ci, którzy nie poradzą sobie sami – ubodzy seniorzy czy niepełnosprawni. Paczka skonstruowana według indywidualnych potrzeb ma być dla nich przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi.

Jak możesz pomóc, aby przyłączyć się do akcji „Świąteczna paczka”?

Wszyscy, którzy moją ochotę wspomóc akcję, proszeni są o informację mailową do 6.12. pod adresem kontakt@daskalia.eu

Nie zapominajmy o innych!