102. Urodziny Niepodległej

 

Jedną drogą dziś idziemy, a celem jest WOLNOŚĆ….

Mottem dzisiejszej wyjątkowej uroczystości i refleksji niech będą słowa: „Jedną drogą dziś idziemy, a celem jest WOLNOŚĆ”. Niech zatem droga naszego życia będzie kontynuacją historycznych dróg i niech zawsze wiedzie ku prawdziwej wolności, która powinna być naszym nadrzędnym celem.

Polskę, być może, czekają i ciężkie przeżycia. Podczas kryzysów … Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę….
Józef Piłsudski

Tradycją naszej szkoły są coroczne obchody Święta Narodowego, 11 listopada, w tutejszym środowisku lokalnym, choć w tym roku wyglądają one zupełnie inaczej ze względu na ograniczenia sanitarne. Pomimo wszystko rozpoczęliśmy ten wyjątkowy dzień od wirtualnego seminarium na temat Polski Niepodległej przygotowanego przez dr Annę Skrzypek specjalnie dla entuzjastycznego grona uczniów Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz niemniej zainteresowanych rodziców. Ta ciekawa i interaktywna lekcja historii Polski stała się równocześnie zaproszeniem wszystkich uczniów do konkursu NIEPODLEGŁA w trzech różnych kategoriach. Na zakończenie spotkania online odśpiewaliśmy Hymn Narodowy i tym samym wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do Hymnu”.
Następnie, przedstawiciele Centrum Kultury i Języka Polskiego-Daskalia udali się w samo południe na cmentarze w Sint-Pieters-Rode oraz w Heverlee, gdzie powiewają dumnie biało-czerwone flagi pod belgijskim niebem. Przepiękne bukiety biało-czerwone specjalnie przygotowane przez znaną wszystkim dzieciom Wiolettę Falbę zostały złożone oddając hołd poległym żołnierzom walczącym o Wolność…

KONKURS KONKURS KONKURS
Regulamin konkursu
1. Konkurs NIEPODLEGŁA ma na celu pogłębienie wiedzy o najnowszej historii Polski, a szczególnie o Marszałku Józefie Piłsudskim i dziejach wskrzeszonego przez niego polskiego oręża oraz prezentację wiedzy zdobytej w szkole oraz w kręgu rodzinnym przez dzieci i młodzież.
2. Uczestnicy konkursu przygotowują na podstawie przedstawionych prezentacji jedną pracę do wyboru zgodnie z kategorią wiekową:
a. pracę plastyczną – klasy I-III
b. nagranie muzyczne – klasy I- VII
c. pracę historyczno-literacką – klasy IV-VII

według zasad podanych poniżej.

Praca plastyczna:
Przygotuj w dowolnej formie graficznej komiks przedstawiający wybrany epizod z życia Józefa Piłsudskiego lub wydarzenie z walk Legionów Polskich. Możesz wprowadzić postaci fikcyjne, pamiętając jednak o zachowaniu realiów historycznych.

Nagranie muzyczne:
Zaśpiewaj (6 zwrotek) marsz Pierwszej Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Marsz od 2007 roku jest oficjalną Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Nagraj filmik w formacie mp4 jak śpiewasz solo, w duecie lub z rodziną.

Praca historyczno-literacka:
Napisz jedną kartkę ze swojego „pamiętnika”. Wyobraź sobie, że żyjesz na początku XX wieku, jest sierpień 1914r. i wybucha I wojna światowa. Możesz być uczestnikiem (np. strzelcem, legionistą, ułanem z patrolu „Beliny”) lub świadkiem wydarzeń (np. przebywającym w tym czasie w Galicji na wakacjach uczniem). Jeśli chcesz możesz także wcielić się w postać jednego z głównych bohaterów tamtych wydarzeń (np. Józefa Piłsudskiego, Kazimierza Sosnkowskiego, Władysława Belinę-Prażmowskiego, Tadeusza Kasprzyckiego). Na potrzeby twojej opowieści możesz obok postaci historycznych wprowadzić także postaci fikcyjne, ale staraj się zachować realia historyczne opisywanego okresu.

Nagrania, prezentacje ppt komiksu oraz prace literackie należy przesłać pod adres szkola@daskalia.eu do niedzieli, 22.11.2020r (do 24.00) z dopiskiem NIEPODLEGŁA. Termin oddawania prac został przedłużony do 10.12.2020r.

3. Nagrody w konkursie NIEPODLEGŁA przyznawane są przez Kapitułę złożoną z nauczycieli Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie przy stowarzyszeniu Daskalia w Leuven oraz przedstawicieli Wojska Polskiego przy NATO. Kapituła podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Skład Kapituły:
dr Anna Skrzyperk-Claassens – Przewodnicząca
mjr Przemysław Grzybowski
Ewelina Konings
Olga Moskaluk
Katarzyna Radomska

4. Nagrody specjalne w konkursie NIEPODLEGŁA dla najlepszych pięciu prac w każdej kategorii oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników konkursu zostaną wręczone w sposób oraz w terminie określonym w drodze indywidualnych ustaleń z każdym z Laureatów ze względu na pandemię korona wirusa. Przekazanie nagród będzie odbywało się z zachowaniem stosownego reżimu sanitarnego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu, czyli 08.11.2020r. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie www.daskalia.eu/szkoła.
6. Organizator (Centrum Kultury i Języka Polskiego Daskalia) jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności oraz zmian specyfikacji Nagrody. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie www.
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 21.12.2020.

Przedstawiamy z ogromną radością LAUREATÓW konkursu

Przedstawiciele Centrum Kultury i Języka Polskiego – Daskalia na grobach polskich żołnierzy w Holsbeek i Heverlee.